Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Timoniemen metsästäjät ry:n (myöhemmin Yhdistys) osoitteessa timoniemen-metsastajat.fi ylläpitämää www-sivustoa ja sen sisältämien palvelujen (myöhemmin sivusto) käyttöä , joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoa käyttämällä.

Yhdistyksellä on milloin tahansa oikeus muuttaa sivuston sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivuston julkaisemisen. Yhdistyksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet
Kaikki sivustolla julkaistava aineisto on Yhdistyksen tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Yhdistys pidättää kaikki oikeudet sivustolla ja palveluissa julkaistavaan aineistoon. Sivustolla julkaistavaa aineistoa saa selata. Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin.

Vastuunrajoitus
Sivusto toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Yhdistys tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. Yhdistys ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä.

Käyttäjä on vastuussa Yhdistyksen sivuston mahdollisesti edellyttämän käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Yhdistys ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Käyttäjä on korvausvelvollinen Yhdistykselle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Henkilötietojen käsittely
Osassa Yhdistyksen sivustoa on palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään. Henkilötietoja käytetään mm. jäsenasioiden hoitoon, jäsenkyselyihin sekä viestintään.  Lisätietoa Yhdistyksen tietosuojasta.

Evästeet ja kohdennettu mainonta
Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi ja sivuston ominaisuuksien kehittämiseksi. Evästeiden avulla keräämme tietoa palveluiden käytöstä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä kehitämme palveluitamme vastaamaan paremmin käyttäjiemme toiveita ja mieltymyksiä.

Yhteystietomme
Timoniemen metsästäjät ry
posti@timoniemenmetsastajat.fi

Kuhmossa 16.3.2018